Trang chủ | Giới thiệu | Các dự án | Bản tin | Thư viện ảnh | Liên hệ

 

 

TIN TỨC – SỰ KIỆN

 
     
   Dự án "Chuồn chuồn tre"

IV. QUẢN LƯ DỰ ÁN & GIÁM SÁT TÀI CHÍNH:

A/ Quản lư dự án:

1/ Ban chủ nhiệm (BCN) Dự án trực tiếp quản lư các hạng mục sau:
- Quy tŕnh thực hiện Dự án
- Tiến độ thực hiện Dự án
- Hiệu quả Dự án.

2/ BCN Dự án phối hợp Trung tâm bảo trợ hoạt động Từ thiện INA đồng quản lư hạng mục sau:
- Các hoạt động tài chính của Dự án.
- T́nh h́nh sử dụng lợi nhuận của Dự án.

B/ Giám sát tài chính:

- V́ Dự án mang tính chất Từ thiện, Nhân đạo nên được hưởng các ưu đăi sau tại Nhật Bản:
+ Thuế suất: mọi hoạt động Nhập khẩu & Kinh doanh của Dự án được miễn thuế hoàn toàn trên lănh thổ Nhật Bản
+ Công tác tuyên truyền: Việc quảng bá sản phẩm của Dự án đến với người tiêu dùng Nhật Bản thông qua các phương tiện truyền thông được thực hiện miễn phí.
+ Hệ thống tiêu thụ sản phẩm: Việc kinh doanh sản phẩm thông qua các điểm phân phối được hỗ trợ miễn phí bởi Trung tâm bảo trợ các hoạt động Từ thiện INA

- Do đó các hoạt động tài chính và việc sử dụng lợi nhuận của Dự án được đặt dưới sự Giám sát của:
+ Sở thuế tỉnh Nagano, Nhật Bản
+ Ban kiểm toán của các cơ quan truyền thông.
+ Pḥng Kế toán của Trung tâm bảo trợ các hoạt động Từ thiện INA

- Ngoài ra, Tổ chức "Mái nhà Việt Nam" phải báo cáo & công khai tài chính của Dự án thông qua:
+ Họp báo (6 tháng/ lần)
+ Lập báo cáo tài chính gửi đến các cá nhân, tổ chức đồng phối hợp thực hiện Dự án (6 tháng/lần)
*Ghi chú: Bên cạnh việc báo cáo định kỳ như trên, Tổ chức "Mái nhà Việt Nam" có nhiệm vụ giải tŕnh mọi chất vấn đột xuất liên quan đến Dự án, cũng như cập nhật tin tức Dự án tại Website của Tổ chức.

T̀NH H̀NH CHUNG

HƯỚNG ĐI CHO SẢN PHẨM THỦ CÔNG CỦA NKT & TMC VIỆT NAM

CHI TIẾT DỰ ÁN

QUẢN LƯ DỰ ÁN & GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

HIỆU QUẢ TRƯỚC MẮT & LÂU DÀI CỦA DỰ ÁN

 

 

Bản quyền thuộc về tổ chức Mái nhà Việt Nam

Số lượt truy cập: